Pris: kr

Tilbake til startsiden.

Hvorfor ønsker noen å søke i skattelistene anonymt?

Skattelistene forteller deg noe om inntekt, formue og skatt. I skattelistene finner du skattepliktig inntekt minus alle fradrag. Som inntekt, menes f.eks lønnsintekt, kapitalinntekt, utleieinntekt, og utbytte, men skattefri inntekt (f.eks utleieinntekt) ikke er medregnet i regnestykket.